ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η εκπαιδευτική φιλοσοφία της Hotelier Tourism Studies & Training, Κε.Δι.Βι.Μ 1, βασίζεται στα πρότυπα του Ελβετικού μοντέλου, στο συνδυασμό θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων μέσα από καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.

Η λειτουργία της Hotelier Tourism Studies & Training ενισχύει το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας των σπουδαστών ενώ παράλληλα ο κάθε σπουδαστής αντιμετωπίζεται από το ανθρώπινο δυναμικό σαν μία ξεχωριστή μονάδα. Πιο συγκεκριμένα, το ανθρώπινο δυναμικό εντοπίζει τις εκπαιδευτικές του ανάγκες, προσαρμόζει τη δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος πάνω σε αυτές και εφοδιάζει κατάλληλα το σπουδαστή, σύμφωνα με την εξειδίκευση που έχει επιλέξει.

Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση δεν περιορίζεται στη διδασκαλία μόνο μέσα στην τάξη. Μέρος της οργανωμένης εκπαίδευσης αποτελούν οι εκπαιδευτικές εκδρομές, οι επισκέψεις σε τουριστικές και σε βιομηχανικές μονάδες σε όλη τη Ελλάδα.

Επιπλέον, αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής μας φιλοσοφίας, αποτελούν οι εισηγήσεις των εκπροσώπων της τουριστικής βιομηχανίας, οι οποίες εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και συντελούν σε μια ολοκληρωμένη μορφή εκπαίδευσης που σαν στόχο έχει τη διεύρυνση του πεδίου των σπουδαστών σχετικά με τον Τουρισμό, την αντιμετώπιση περιπτώσεων και την εξεύρεση λύσεων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, που διοχετεύονται στους σπουδαστές μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες των εισηγητών.

Αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της Hotelier Tourism Studies & Training αποτελεί η καλλιέργεια της επαγγελματικής ηθικής του κάθε σπουδαστή. Στα πλαίσια αυτά οργανώνονται εθελοντικές δραστηριότητες (αιμοδοσία, τράπεζα αίματος, εθελοντική εργασία σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της τοπικής κοινωνίας, συμμετοχή σε εκδηλώσεις που οργανώνονται από εμάς).

 

Μαγειρική Τέχνη

ένα όμορφο ταξίδι στον μαγικό κόσμο της Γαστρονομίας …

 

Διοίκηση Ξενοδοχείου - Εστιατορίου

ο καλύτερος τρόπος να προβλέψει κανείς το μέλλον … είναι να το δημιουργήσει ...