Σεμινάρια για επαγγελματίες & ερασιτέχνες

Η Hotelier Tourism Studies & Training, Πιστοποιημένο Εξεταστικό κέντρο της ACTA, τον τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ξεκινάει πρόγραμμα σεμιναρίων και πιστοποιήσεων με θεματολογίες:

- Barista - Παρασκευή και παρουσίαση ποτών και κοκτέιλ
- Οινοχόος - Προώθηση κρασιών
- Εστιατορική Τέχνη για επαγγελματίες Σερβιτόρους
- Μαγειρική & Ζαχαροπλαστική Τέχνη για επαγγελματίες
και ερασιτέχνες
- Υπεύθυνος υποδοχής, Front Office Supervisor
- Ηλεκτρονικές πωλήσεις - Κοινωνικά δίκτυα & Τουρισμός
- Οικονομική διαχείριση Cost control Μικρομεσαίων
Ξενοδοχειακών Μονάδων
- Ξένες γλώσσες για επαγγελματίες του Τουρισμού
(Γαλλικά, Ρωσικά)