Υπεύθυνος υποδοχής, Front Office Supervisor

Διάρκεια 50 ώρες, περίπου 6 εβδομάδες

Κόστος παρακολούθησης 400€, Κόστος εξετάσεων πιστοποίησης 150€

Γνωστικά αντικείμενα, θεματολογία:

 • Ξενοδοχειακή διοίκηση και βασικές αρχές λογιστικής
 • Το τμήμα υποδοχής
 • Υπηρεσία υπνοδωματίων
 • Κρατήσεις
 • Αφίξεις
 • Τήρηση λογαριασμών
 • Αναχωρήσεις
 • Ταμείο
 • Πρόσφορα συμπληρωματικών αγαθών και υπηρεσιών
 • Διαχείριση παραπόνων
 • Νέες τεχνολογίες και υπηρεσία υποδοχής
 • Ανακεφαλαίωση