Οινοχόος - Προώθηση κρασιών

Διάρκεια 50 ώρες, περίπου 6 εβδομάδες

Κόστος παρακολούθησης 400€, Κόστος εξετάσεων πιστοποίησης 150€

Γνωστικά αντικείμενα, θεματολογία:

  • Εισαγωγή στο επάγγελμα
  • Συντονισμός & Διαχείριση κάβας
  • Λίστα – Menu κρασιών
  • Προώθησης – πώλησης κρασιού
  • Τεχνικές σερβιρίσματος κρασιού
  • Οινογευσία
  • Πρακτική εξέταση