Οικονομική διαχείριση Cost control Μικρομεσαίων Ξενοδοχειακών Μονάδων

Διάρκεια 50 ώρες, περίπου 6 εβδομάδες

Κόστος παρακολούθησης 400€, Κόστος εξετάσεων πιστοποίησης 150€

Γνωστικά αντικείμενα, θεματολογία: