Μαγειρική & Ζαχαροπλαστική Τέχνη για επαγγελματίες

Διάρκεια 60 ώρες, περίπου 7 εβδομάδες

Κόστος παρακολούθησης 550€ με το βιβλίο, Κόστος εξετάσεων πιστοποίησης 150€

Γνωστικά αντικείμενα, θεματολογία:

  • Σκευή κουζίνας
  • Κύριοι & βοηθητικοί χώροι (κουζίνας)
  • Τρόποι ψησίματος
  • Γαστρονομικές ορολογίες
  • θερμοκρασίες & τρόποι συντήρησης
  • Μορφές πρώτων υλών εμπορίου
  • Ασφάλεια & υγιεινή χώρου
  • Ασφάλεια & προσωπική υγιεινή
  • Τεμαχισμός & προτεινόμενη παρασκευή κρεατικών