Ηλεκτρονικές πωλήσεις - Κοινωνικά δίκτυα & Τουρισμός

Διάρκεια 50 ώρες, περίπου 6 εβδομάδες

Κόστος παρακολούθησης 400€.

Γνωστικά αντικείμενα, θεματολογία: «Ηλεκτρονική» εταιρική ταυτότητα

  • E marketing plan
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και marketing
  • Διαχείριση ιστοσελίδας
  • Ανάλυση στατιστικών ιστοσελίδας
  • Συστήματα on line κρατήσεων
  • Συστήματα on line αξιολογήσεων
  • Κοινωνική δικτύωση
  • Channel management
  • Mobile marketing