Εστιατορική Τέχνη για επαγγελματίες Σερβιτόρους

Διάρκεια 50 ώρες, περίπου 6 εβδομάδες

Κόστος παρακολούθησης 350€, Κόστος εξετάσεων πιστοποίησης 150€

Γνωστικά αντικείμενα, θεματολογία:

 • Εισαγωγή στο επάγγελμα
 • Διακρίσεις των επισιτιστικών επιχειρήσεων
 • Εγκαταστάσεις επισιτιστικών επιχειρήσεων
 • Εξοπλισμός επισιτιστικών επιχειρήσεων
 • Ιεραρχία, οργάνωση και καθήκοντα προσωπικού επισιτιστικών επιχειρήσεων
 • Οργάνωση εργασιών επισιτιστικών επιχειρήσεων
 • Τρόποι σερβιρίσματος
 • Ανάλυση γευμάτων
 • Λειτουργιά τραπεζαρίας εστιατόριου
 • Σύνθεση καταλόγου εστιατόριου
 • Οργάνωση δεξιώσεων και εκδηλώσεων
 • Το ταμείο του εστιατόριου
 • Room service και mini bar